Blog

Co warto wiedzieć o piątej edycji programu dofinansowań?

Co warto wiedzieć o piątej edycji programu dofinansowań?

Kierując się aktualnymi dyrektywami dyktującymi aktualne standardy, w jakich mają powstawać nowe budynki widać ewidentny nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jedną z tych wytycznych jest to, aby współczesne domy były przystosowane do stosowania fotowoltaiki na dachach. Jest to naturalny krok, chociażby ze względu na duże zainteresowanie tymi instalacjami. Na ich popularność wpływa wiele programów, które oferują dotacje na różnorodne, nowoczesne rozwiązania. W kwietniu 2023 roku ruszyła już piąta edycja programu „Mój Prąd” – w dzisiejszym wpisie przedstawimy, co warto o niej wiedzieć i dlaczego lepiej pospieszyć się ze składaniem wniosków.

Czym jest program Mój Prąd i kto może wziąć w nim udział?

instalacja fotowoltaicznaMój Prąd to program oferujący dotacje na fotowoltaikę w województwie pomorskim i nie tylko. Mogą się zgłaszać do niego osoby z całej Polski. Przez pierwsze trzy edycje pieniądze mogły otrzymać osoby, które zdecydowały się wprowadzić do swoich gospodarstw domowych panele fotowoltaiczne. Jednak od czwartej edycji Mój Prąd poszerzył swoją ofertę o dofinansowania na magazyny energii, ciepła oraz HEMS, czyli domowe systemy zarządzania energią. Deklarowany budżet wynosi aż 955 mln zł dla przewidywanej liczby 100 tys. prosumentów. Program cieszy się ogromną popularnością ze względu na nieskomplikowany proces składania wniosków oraz brak ograniczenia pod względem dochodów. Na oficjalnej stronie „Mój Prąd” przedstawione są trzy grupy osób, które mogą ubiegać się o dofinansowania:

 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania  mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania  mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd” pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”

Na co konkretnie można dostać dotację?

Tak jak było wspomniane powyżej, „Mój Prąd” to program poświęcony głównie instalacji fotowoltaicznej. Jednak w ostatnich edycjach postanowiono poszerzyć ofertę dofinansowań o urządzenia dodatkowe. W przypadku poszczególnych propozycji można uzyskać maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. Kwota ta nie może przekraczać:

 • 16 000,00 zł dla magazynu energii elektrycznej,
 • 3 000,00 zł dla systemu zarządzania energią HEMS/EMS,
 • 3 500,00 zł dla kolektorów słonecznych c. w. u.,
 • 5 000,00 zł dla magazynów ciepła.

W piątej edycji programu „Mój Prąd” można także ubiegać się o dofinansowanie na pompy ciepła typu:

 • gruntowe grunt/woda, woda/woda do 28 500,00 zł
 • powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 19 400,00 zł,
 • powietrze/woda do 12 600,00 zł,
 • powietrze/powietrze do 4 400,00 zł.

Kiedy należy się zgłosić, aby zdążyć w terminie i jak złożyć wniosek?

Piąta edycja programu „Mój Prąd” ruszyła 22.04.2023, w chwili pisania tego wpisu można więc składać wnioski. Oficjalne nabór ma potrwać do 22.12.2023, jest to więc ostateczny termin składania wniosków. Należy jednak mieć na uwadze, że ilość środków jest ograniczona. Oznacza to, że jeśli pula będzie wyczerpana, przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane. Jeśli więc ktoś jest już pewien, co do udziału w programie, najlepiej jest go złożyć możliwie jak najszybciej. Ogromną zaletą jest to, że nie trzeba dokonywać tego w określonym czasie, czy czekać w długich kolejkach. Wnioski składa się bowiem w wygodny sposób drogą elektroniczną.

 

Partner e Sostenitori

  Technit

  O firmie