Powstanie każdej instalacji fotowoltaicznej musi być poprzedzone wykonaniem projektu, na podstawie którego będzie wykonana instalacja.

Poprawny projekt fotowoltaiczny, w Gdańsku, Trójmieście czy każdym innym miejscu, musi być przygotowany w poniższych krokach:

 1. Analizą potrzeb klienta:

 • w jakim celu instalacja ma być wykonana,

 • jakie zapotrzebowanie na energię instalacja ma kompensować,

 • czy system ma współpracować z innymi systemami lub urządzeniami np. grzewczym, zarządzania domem „inteligentny dom”, ładowanie pojazdów EV, oszczędzania energii elektrycznej itd.,

 • jakiej klasy systemu fotowoltaicznego klient oczekuje – czy stosować rozwiązania klasy prestiżowej, czy raczej urządzenia z klasy popularnej,

 • omówienie aktualnych i przyszłych potrzeb klienta związanych z wielkością konsumpcji energii elektrycznej.

 1. Wizją lokalna na obiekcie

 • wykonanie niezbędnych pomiarów kierunków i powierzchni połaci dachowych,

 • wykonanie oględzin stanu konstrukcji dachowej,

 • uzgodnienie tras przebiegu kabli systemu fotowoltaicznego,

 • wykonanie oględzin stanu instalacji elektrycznej pod kątem przyłączenia nowej instalacji fotowoltaicznej,

 • uzgodnienia z Inwestorem dodatkowych szczegółów instalacyjnych.

Powyższe kroki są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wyceny instalacji fotowoltaicznej.

Pominięcie jakiegokolwiek kroku spowoduje, że projekt fotowoltaiczny i instalacja nie będą wykonane w sposób profesjonalny.

TECHNIT powyższe czynności zawsze wykonuje bezpłatnie.

 1. Wykonanie projektu.

Na podstawie zgromadzonych informacji powstaje projekt instalacji, który każdorazowo jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Poprawny projekt maksymalizuje uzyski planowanej instalacji fotowoltaicznej i tak konfiguruje urządzenia, aby pracowały z jak najmniejszymi stratami własnymi i były bezpieczne dla właścicieli.

Duża złożoność projektów powoduje, że profesjonalne firmy projektowe używają specjalistycznego oprogramowania do przygotowania i opracowania każdego projektu. TECHNIT stosuje oprogramowanie światowego lidera PVSOL Premium 2020, a także oprogramowania producenckie SMA, FRONIUS, SOLAREDGE itp. Instalacje komercyjne projektujemy również w środowisku CAD. Każdy projekt musi być wykonany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i czynników mających wpływ na instalację. Profesjonalne, dedykowane oprogramowanie jest gwarancją, że projekt jest przygotowany w sposób prawidłowy i bezbłędny.

Projekt dostarcza też informacje o prognozowanej wielkości produkcji, co może być jednym z wielu elementów do diagnozowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Należy pamiętać, że:

 • zły projekt jest równie szkodliwy, jak złe wykonawstwo;

 • błędów projektowych bardzo często nie widać, a instalacje produkują mniej energii niż zakładano;

 • nie ma dwóch takich samych instalacji fotowoltaicznych;

 • zły projekt może powodować utratę gwarancji na podzespoły;

 • źle zaprojektowane i dobrane urządzenia mogą być również niebezpieczne.

Prawidłowo wykonany projekt elektrowni słonecznej jest podstawą do rozpoczęcia prac montażowych.

TECHNIT, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i licznym projektom fotowoltaicznym w Gdańsku, Trójmieście i innych miastach Polski, gwarantuje właściwe przygotowanie wszystkich danych projektowych dla Państwa instalacji, dzięki czemu przeprowadzona inwestycja nie tylko jest wydajna i generuje założone efekty, ale przede wszystkim jest bezpieczna dla budynku i jego użytkowników.