PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE​

Powstanie każdej instalacji fotowoltaicznej musi być poprzedzone wykonaniem projektu, na podstawie którego będzie wykonana instalacja.

Poprawny projekt fotowoltaiczny, w Gdańsku, Trójmieście czy każdym innym miejscu, musi być przygotowany w poniższych krokach.

PROFESJONALNE PROJEKTOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH - ETAPY TWORZENIA

Projekty fotowoltaiczne.

1. Analiza potrzeb klienta w jakim celu instalacja ma być wykonana,

 • jakie zapotrzebowanie na energię instalacja ma kompensować,
 • czy system ma współpracować z innymi systemami lub urządzeniami np. grzewczym, zarządzania domem „inteligentny dom”, ładowanie pojazdów EV, oszczędzania energii elektrycznej itd.,
 • jakiej klasy systemu fotowoltaicznego klient oczekuje – czy stosować rozwiązania klasy prestiżowej, czy raczej urządzenia z klasy popularnej,
 • omówienie aktualnych i przyszłych potrzeb klienta związanych z wielkością konsumpcji energii elektrycznej.

2. Wizja lokalna na obiekcie

 • wykonanie niezbędnych pomiarów kierunków i powierzchni połaci dachowych,
 • wykonanie oględzin stanu konstrukcji dachowej,
 • uzgodnienie tras przebiegu kabli systemu fotowoltaicznego,
 • wykonanie oględzin stanu instalacji elektrycznej pod kątem przyłączenia nowej instalacji fotowoltaicznej,
 • uzgodnienia z Inwestorem dodatkowych szczegółów instalacyjnych.

Powyższe kroki są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wyceny instalacji fotowoltaicznej.

Pominięcie jakiegokolwiek kroku spowoduje, że fotowoltaika w Trójmieście nie będzie zaprojektowana i zainstalowana w sposób profesjonalny.

TECHNIT powyższe czynności zawsze wykonuje bezpłatnie.

3. Wykonanie projektu

 • Na podstawie zgromadzonych informacji powstaje projekt instalacji, który każdorazowo jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Poprawny projekt maksymalizuje zyski planowanej instalacji fotowoltaicznej na terenie Trójmiasta i tak konfiguruje urządzenia, aby pracowały z jak najmniejszymi stratami własnymi i były bezpieczne dla właścicieli.
 • Duża złożoność projektów powoduje, że profesjonalne firmy projektowe używają specjalistycznego oprogramowania do przygotowania i opracowania każdego projektu.

Programy do projektowania instalacji fotowoltaicznej

TECHNIT stosuje oprogramowanie światowego lidera PVSOL Premium 2020, a także oprogramowania producenckie SMA, FRONIUS, SOLAREDGE itp. Instalacje komercyjne projektujemy również w środowisku CAD. Każdy projekt musi być wykonany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i czynników mających wpływ na instalację. Profesjonalne, dedykowane oprogramowanie jest gwarancją, że projekt jest przygotowany w sposób prawidłowy i bezbłędny.

Projekt dostarcza też informacje o prognozowanej wielkości produkcji, co może być jednym z wielu elementów do diagnozowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Projektowanie instalacji fotowoltaicznej.

Projekt instalacji fotowoltaicznej – o czym należy pamiętać

 • zły projekt jest równie szkodliwy, jak złe wykonawstwo;

 • błędów projektowych bardzo często nie widać, a instalacje produkują mniej energii niż zakładano;

 • nie ma dwóch takich samych instalacji fotowoltaicznych;

 • zły projekt może powodować utratę gwarancji na podzespoły;

 • źle zaprojektowane i dobrane urządzenia mogą być również niebezpieczne.

Prawidłowo wykonany projekt elektrowni słonecznej jest podstawą do rozpoczęcia prac montażowych.

Przykłady projektu instalacji fotowoltaicznych w trójmieście

Przykładowy projekt instalacji fotowoltaicznej pomoże zobaczyć, jak cała instalacja może wyglądać założona na domach jednorodzinnych lub na obiektach użyteczności publicznej. Zaproponowane przez nas projekty fotowoltaiczne pokazują nasze doświadczenie i rzetelne wykonanie prac. Z drugiej zaś strony nasi nowi klienci mogą zobaczyć, jak panele i ogniwa fotowoltaiczne mogą wyglądać w Trójmieście na dachu domu, zamiast to sobie tylko wyobrażać. A także jaką moc będzie miała domowa elektrownia.

Szukasz przykłady projektowania instalacji fotowoltaicznych na terenie Trójmiasta? Skontaktuj się z nami!

Panele fotowoltaiczne 6KW na domach jednorodzinnych

Wśród naszych przykładowych projektów można zapoznać się z instalacją o mocy 6 KW dedykowaną dla domów jednorodzinnych. W ramach przykładowego projektu dostępne są dokumenty podające informacje m.in. o parametrach projektowanej instalacji dla budynku o podobnej wielkości. Można więc poznać nie tylko ogólną moc instalacji, ale nawet proponowany kąt nachylenia paneli, aby spełniały one swoje zadanie jak najlepiej. Proponowane przez nas odnawialne źródła energii elektrycznej są zależne od wymiarów dachu. Dobór mocy instalacji doradzamy klientowi na podstawie projektu domu, zużycia prądu i zapotrzebowania na energię elektryczną. W miejscu instalacji nasze systemy PV projektujemy według najnowszych wytycznych dotyczących sieci elektrycznej.

Instalacje fotowoltaiczne – 5 KW fotowoltaika na dachu

Innym przykładowym projektem, jaki można uzyskać, jest projekt instalacji o mocy 5 KW przeznaczonej do założenia na dachu. W projekcie uwzględnia się specyfikę budynku, kąt nachylenia samego dachu oraz parametry instalacji, aby spełniały one wszystkie założenia. Projektant, wykonując przykładowy projekt dla instalacji umieszczonej na dachu, przedstawia w nim najważniejsze dane na temat danej instalacji fotowoltaicznej.

Projekt farmy fotowoltaicznej

Całkiem sporo osób posiada działki, które uznawane są za nieużytki. Można je zagospodarować, budując farmę fotowoltaiczną z naszą pomocą. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce, która została uznana za parcelę, jaka utraciła wartość użytkową, jest jak najbardziej do wykonania! Najpierw musimy jednak przystąpić do sporządzenia projektu elektrowni fotowoltaicznej, który dokładnie oceni opłacalność farmy fotowoltaicznej i jednocześnie poda koszty, które poniesie inwestor. Zawieramy w nim także aspekty prawne, takie jak pozwolenia na budowę i inne dokumenty, które należy uzyskać przed rozpoczęciem prac na działce.
 
Projekt farmy fotowoltaicznej.
 

Farmy fotowoltaiczne – pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej

Bardzo dużo się mówi o odnawialnych źródłach energii, jako inwestycji w naszą przyszłość. Warto jednak pamiętać, że projektowanie farm fotowoltaicznych związane jest również z przestrzeganiem prawa, między innymi mówiącego o warunkach zabudowy. Nawet gdy chcemy, aby instalacja fotowoltaiczna w Trójmieście powstała na terenie nieużytków, musimy sprawdzić, co o tej inwestycji mówi prawo.

Nie wszystkie farmy fotowoltaiczne wymagają pozwolenia na budowę! Przy projektach farm, jakich całkowita moc instalacji fotowoltaicznej nie będzie przekraczać 50 kW, takie pozwolenie nie jest konieczne. Jeśli jednak moc całkowita będzie większa niż 50 kW wtedy potrzebne będzie wydanie pozwoleń budowlanych.

Budowa farm fotowoltaicznych a decyzja środowiskowa

Z racji tego, że budowa farmy fotowoltaicznej jest przedsięwzięciem, które może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, może być konieczne uzyskanie decyzji środowiskowej. Będzie ono konieczne do uzyskania w dwóch przypadkach:

 • jeśli powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha na terenach objętych formami ochrony przyrody albo w otulinach form ochrony przyrody,
 • jeśli jej powierzchnia zabudowy przekracza 1 ha na obszarach innych niż w/w.

Tak stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Warto jednak pamiętać, że należy zapoznać się ze zmianami przepisów dotyczących OZE. Może się okazać, że w trakcie trwania umowy realizacji prac projektowych, prawo się zmieni, i dopiero projektowaną farmę fotowoltaiczną obejmą już inne przepisy. Przygotowanie projektu elektrowni fotowoltaicznej będącej źródłem energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej przychodzi dużo szybciej gdy powierzy sie je profesjonalnej firmie.

Projekt farmy fotowoltaicznej jest najważniejszym elementam prac

Farmy fotowoltaiczne są przez nas projektowane indywidualnie. Zgodnie ze specyfikacją techniczną farmy PV, jakiej klienci oczekują, ale też zgodnie z literą prawa czy po prostu położeniem i kształtem działki, na jakiej planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Dopiero spełniając obligatoryjne warunki dla projektu, można zacząć budowę farm fotowoltaicznych.

Warto również pamiętać, że projekt pokazuje skalę opłacalności farmy fotowoltaicznej. Jest też opracowanie kosztów inwestycyjnych dla całego zakresu projektu. Zawiera również szczegółowe informacje takie jak opracowanie harmonogramu prac projektowych. w tym przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Bez tego elementu nie może ruszyć żadna farma fotowoltaiczna.

Wiemy, jak tworzyć specjalistyczne projekty instalacji fotowoltaicznych w trójmieście

TECHNIT, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i licznym projektom fotowoltaicznym w Gdańsku, Trójmieście i innych miastach Polski, gwarantuje właściwe przygotowanie wszystkich danych projektowych dla Państwa instalacji, dzięki czemu przeprowadzona inwestycja nie tylko jest wydajna i generuje założone efekty, ale przede wszystkim jest bezpieczna dla budynku i jego użytkowników.