Projekt fotowoltaiczny – jak przebiega proces stworzenia instalacji fotowoltaicznej?

Podstawą i najważniejszym elementem prawidłowo działającej instalacji fotowoltaicznej jest szczegółowo wykonany projekt. Jego twórcą musi być osoba uprawniona i posiadająca niezbędną wiedzę tematyczną. Co powinien zawierać taki projekt i jak wygląda proces tworzenia instalacji fotowoltaicznej?

Kto może wykonać projekt fotowoltaiczny?

Wykonania projektu fotowoltaicznego, zgodnie z przepisami i ustawą z 2018 roku, może podjąć się osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Może to być również osoba posiadająca certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych. Wydaje się go na 5 lat, po czym można przedłużyć jego ważność po spełnieniu wymagań.

Co zawiera projekt fotowoltaiczny?

Przed wykonaniem projektu fotowoltaicznego jego twórca musi skompletować wszystkie niezbędne informacje dotyczące budynku i terenu wokół.

Są to przede wszystkim:

  • dokładna lokalizacja instalacji, z uwzględnieniem dachu i gruntu
  • uzyski instalacji w okresie rocznym
  • kąt nachylenia połaci dachowej
  • schemat połączenia paneli fotowoltaicznych z falownikiem
  • szczegółowe informacje o falowniku, w tym model czy liczba faz
  • szczegółowe informacje o wybranych panelach fotowoltaicznych, w tym model czy ich liczba
  • analiza zacienienia w danej okolicy
  • azymut budynku w odniesieniu do południa

Warto pamiętać, że wizualizacja nie jest tym samym co projekt fotowoltaiczny. Jej zadaniem jest jedynie przedstawienie, jak prawdopodobnie będzie wyglądał budynek po montażu paneli fotowoltaicznych. Z kolei projekt odpowiada za bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji. 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie projektu musi posiadać powyższe informacje oraz udaje się na oględziny dachu lub gruntu, na którym ma w przyszłości zostać zamontowana instalacja. To bardzo ważne, ponieważ projekt fotowoltaiczny jest podstawą do ewentualnego odszkodowania.

Tworzenie projektu fotowoltaicznego

W każdym projekcie znajdują się informacje dotyczące spodziewanych uzysków. Twórca przedstawia możliwie najbardziej realistyczną symulację zacienienia poszczególnych modułów, co z kolei umożliwia obliczenie efektu optymalizacji mocy całej instalacji. Bardzo ważna jest także ocena zapotrzebowania energetycznego danego gospodarstwa domowego, dlatego należy wziąć pod uwagę wszelkie urządzenia elektryczne.

Projekt pełni istotną rolę także na etapie budowy domu, na którym chcemy w przyszłości zamontować panele fotowoltaiczne. Podpowie jaką wybrać konstrukcję i pokrycie dachu, aby instalacja była całkowicie ekonomiczna i wydajna. Należy pamiętać, że w zależności od prosumenta projekt fotowoltaiczny różni się wieloma elementami. Jest spersonalizowany, a więc dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. 

Na podstawie projektu fotowoltaicznego można dobrać instalację oraz moduły fotowoltaiczne. Następnie pozostaje jedynie montaż całości, czym zajmują się doświadczeni fachowcy.

Publikuj ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email